BANER
BANER

Lp. Papież Imię łacińskie ¦wieckie imię i nazwisko Miejsce urodzenia Pontyfikat
1. Piotr* Petrus Szymon Piotr Betsaida, Galilea 30 - 67
2. Linus Linus Linus Toskania, Włochy 67 - 76
3. Anaklet Anacletus Anaklet prawdopodobnie Grecja 76 - 88
4. Klemens I Clemens Clemens Rzym, Włochy 88 - 97
5. Ewaryst Evaristus Aristo Rzym 97 - 105

* Przywództwo Piotra bywa kwestionowane przez wyznania protestanckie. Sam pobyt Piotra w Rzymie uważany jest przez wielu historyków za w±tpliwy, wiadomo też, iż przynajmniej w pierwszych latach po Chrystusie nie mógł być biskupem Rzymu, gdyż (Dzieje Apostolskie) pełnił służbę w Jerozolimie i Antiochii.

¬ródło: http://pl.wikipedia.org

www.opony.net