BANER
BANER

Stolica Apostolska, inaczej Stolica Święta, (łac. Sedes Apostolica, wł. Sede Apostolica, Santa Sede) pojęcie oznaczające siedzibę i zarazem religijną władzę zwierzchnią papieża wraz z kurią rzymską. Stolica Apostolska stanowi współcześnie osobny podmiot prawa międzynarodowego, pozostaje nierozerwalnie związana z Państwem Watykańskim, m.in. osobą papieża, obowiązującym w Watykanie prawem kanonicznym oraz faktem, że Watykan, nie mając własnych celów państwowych, jest tylko narzędziem i gwarantem wykonywania religijnych funkcji Stolicy Apostolskiej wobec całego kościoła.

Źródło: Encyklopedia Powszechna PWN wyd.drugie cz.4 Warszawa 1987

www.opony.net